تبلیغات
وبگاه خبری تیم فوتبال «نسل ابومسلم» رهپویان آفتاب شرقی - اعلام برنامه هفته سوم تا ششم مرحله دوم لیگ دسته سوم

اعلام برنامه هفته سوم تا ششم مرحله دوم لیگ دسته سوم

کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات هفته سوم تا ششم مرحله دوم لیگ دسته سوم فصل 96-95را اعلام کرد.به گزارش نقل از روابط عمومی سازمان لیگ، برنامه مسابقات هفته سوم تا ششم لیگ دسته سوم فوتبال کشور به شرح زیر است:

 هفته سوم  ، شنبه  9 بهمن 95
پرسپولیس مشهد- نسل ابومسلم مشهد– ساعت 14- ورزشگاه تختی  مشهد

هفته چهارم پنجشنبه14بهمن95
نسل ابومسلم مشهد- امید حسن  اباد– ساعت 14:15- ورزشگاه تختی مشهد

هفته پنجم سه شنبه19بهمن95
استقلال جوان گلستان- نسل ابومسلم مشهد – ساعت 14:15- ورزشگاه آزادی گرگان


هفته ششم یکشنبه24بهمن95
نسل ابومسلم مشهد- انتظار بجنورد– ساعت 14:15- ورزشگاه تختی مشهد
هفته سوم جمعه 8 بهمن 95
خوشه طلایی ثنا ساوه –شهرداری کامیاران – ساعت 14- ورزشگاه چمران ساوه
اتحاد ساری – شهدای رزکان کرج – ساعت 14- ورزشگاه متقی  ساری
پیام مقاومت ساری – مقاومت تهران– ساعت 14- ورزشگاه صنایع چوب ساری
چوکا تالش-ملی پوشان تبریز – ساعت 14- ورزشگاه پوریای ولی تالش
آلومینیوم ابسگون تهران- صنعت ساری– ساعت 14- ورزشگاه هویزه تهران
استقلال جوان گلستان-شهدای بابلسر– ساعت 14- ورزشگاه آزادی گرگان
شهدای ماکران میاندرود- بهمن سبز البرز– ساعت 14- ورزشگاه شهدای ماکران میاندرود
امید حسن آباد- انتظار بجنورد– ساعت 14- ورزشگاه شهرداری حسن آباد
شنبه  9 بهمن 95
پرسپولیس مشهد- نسل ابومسلم مشهد– ساعت 14- ورزشگاه تختی  مشهد
استقلال نوین بجنورد- اسپیدار تهران– ساعت 14- ورزشگاه 19مهر بجنورد
ملی حفاری اهواز- پاراگ تهران– ساعت 14- ورزشگاه اختصاصی اهواز
شاهین پارس تهران- زاگرس چهارمحال – ساعت 14- ورزشگاه کشوری تهران
مس نوین کرمان –  برق شیراز – ساعت 14- ورزشگاه سلیمی کیا کرمان
پرسپولیس گناوه- پیروزی برازجان – ساعت 14- ورزشگاه شهید سراجی گناوه
شهرداری فیروز اباد- شهرداری بم– ساعت 14- ورزشگاه تختی فیروز اباد
هفته چهارم پنجشنبه14بهمن95
مقاومت تهران-  خوشه طلایی ثنا ساوه– ساعت 14- ورزشگاه 5 آذر تهران
شهرداری کامیاران – اتحاد ساری– ساعت 14- ورزشگاه آزادی کامیاران
شهدای رزکان کرج –  آلومینیوم ابسگون تهران– ساعت 14- ورزشگاه انقلاب کرج
صنعت ساری –چوکا تالش– ساعت 14- ورزشگاه شهدا ساری
ملی پوشان تبریز- پیام مقاومت ساری– ساعت 14- ورزشگاه مرزداران تبریز
انتظار بجنورد-استقلال جوان گلستان – ساعت 14:15- ورزشگاه 19مهر بجنورد
شهدا بابلسر-  شهدای ماکران میاندرود– ساعت 14:15- ورزشگاه شهید علیزاده  بابلسر
بهمن سبز البرز- استقلال نوین بجنورد– ساعت 14:15- ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد
اسپیدار تهران- پرسپولیس مشهد– ساعت 14:15- ورزشگاه یاس باقر شهر
نسل ابومسلم مشهد- امید حسن  اباد– ساعت 14:15- ورزشگاه تختی مشهد
برق شیراز – ملی حفاری اهواز – ساعت 14- ورزشگاه دستغیب شیراز
جمعه 15بهمن95
پاراگ تهران- شاهین پارس تهران– ساعت 14- ورزشگاه کشوری تهران
زاگرس چهارمحال – شهرداری فیروزآباد– ساعت 14- ورزشگاه انقلاب شهرکرد
شهرداری بم- پرسپولیس گناوه – ساعت 14- ورزشگاه فجربم
پیروزی برازجان –  مس نوین کرمان– ساعت 14- ورزشگاه تختی برازجان
هفته پنجم سه شنبه19بهمن95
چوکا تالش- شهدای رزکان کرج– ساعت 14- ورزشگاه پوریای ولی تالش
آلومینیوم ابسگون تهران- اتحاد ساری– ساعت 14- ورزشگاه هویزه تهران
شهرداری کامیاران –  مقاومت تهران– ساعت 14- ورزشگاه آزادی کامیاران
خوشه طلایی ثنا ساوه – ملی پوشان تبریز– ساعت 14- ورزشگاه چمران ساوه
پیام مقاومت ساری – صنعت ساری– ساعت 14- ورزشگاه صنایع چوب ساری
پرسپولیس مشهد- بهمن سبز البرز– ساعت 14:15- ورزشگاه تختی  مشهد
استقلال نوین بجنورد- شهدای ماکران میاندرود– ساعت 14:15- ورزشگاه 19مهر بجنورد
شهدا بابلسر-  انتظار بجنورد– ساعت 14:15- ورزشگاه شهید علیزاده  بابلسر
استقلال جوان گلستان- نسل ابومسلم مشهد – ساعت 14:15- ورزشگاه آزادی گرگان
امید حسن آباد-  اسپیدار تهران – ساعت 14:15- ورزشگاه شهرداری حسن آباد
چهارشنبه20بهمن95
پرسپولیس گناوه-  زاگرس چهارمحال– ساعت 14- ورزشگاه شهید سراجی گناوه
شهرداری فیروز اباد-  شاهین پارس تهران– ساعت 14- ورزشگاه تختی فیروز اباد
پاراگ تهران-  برق شیراز– ساعت 14- ورزشگاه کشوری تهران
ملی حفاری اهواز-  پیروزی برازجان – ساعت 14- ورزشگاه اختصاصی اهواز
مس نوین کرمان –  شهرداری بم– ساعت 14- ورزشگاه سلیمی کیا کرمان
هفته ششم یکشنبه24بهمن95
آلومینیوم ابسگون تهران- شهرداری کامیاران– ساعت 14- ورزشگاه هویزه تهران
صنعت ساری – خوشه طلایی ثنا ساوه– ساعت 14- ورزشگاه شهدا ساری
ملی پوشان تبریز- مقاومت تهران– ساعت 14- ورزشگاه مرزداران تبریز
اتحاد ساری –  چوکا تالش– ساعت 14- ورزشگاه متقی ساری
شهدای رزکان کرج –  پیام مقاومت ساری– ساعت 14- ورزشگاه انقلاب کرج
استقلال نوین بجنورد- شهدای بابلسر– ساعت 14:15- ورزشگاه 19مهر بجنورد
اسپیدار تهران- استقلال جوان گلستان– ساعت 14:15- ورزشگاه یاس باقرشهر
نسل ابومسلم مشهد- انتظار بجنورد– ساعت 14:15- ورزشگاه تختی مشهد
شهدای ماکران میاندرود-  پرسپولیس مشهد – ساعت 14:15- ورزشگاه شهدای ماکران میاندرود
بهمن سبز البرز-  امید حسن  اباد– ساعت 14:15- ورزشگاه متعاقبا  اعلام می گردد.
دوشنبه25بهمن95
شهرداری فیروز اباد-  پاراگ تهران– ساعت 14- ورزشگاه تختی فیروز اباد
شهرداری بم- ملی حفاری اهواز– ساعت 14- ورزشگاه فجر بم
پیروزی برازجان –  برق شیراز– ساعت 14- ورزشگاه تختی برازجان
شاهین پارس تهران-  پرسپولیس گناوه– ساعت 14- ورزشگاه کشوری تهران
زاگرس چهارمحال-  مس نوین کرمان – ساعت 14- ورزشگاه انقلاب شهرکرد