پایگاه اطلاع رسانی رسمی باشگاه فرهنگی ورزشی ابومسلم خراسان

اعلام برنامه هفته سوم تا ششم مرحله دوم لیگ دسته سوم

  • 06:02 ب.ظ
کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات هفته سوم تا ششم مرحله دوم لیگ دسته سوم فصل 96-95را اعلام کرد.به گزارش نقل از روابط عمومی سازمان لیگ، برنامه مسابقات هفته سوم تا ششم لیگ دسته سوم فوتبال کشور به شرح زیر است:

 هفته سوم  ، شنبه  9 بهمن 95
پرسپولیس مشهد- نسل ابومسلم مشهد– ساعت 14- ورزشگاه تختی  مشهد

هفته چهارم پنجشنبه14بهمن95
نسل ابومسلم مشهد- امید حسن  اباد– ساعت 14:15- ورزشگاه تختی مشهد

هفته پنجم سه شنبه19بهمن95
استقلال جوان گلستان- نسل ابومسلم مشهد – ساعت 14:15- ورزشگاه آزادی گرگان


هفته ششم یکشنبه24بهمن95
نسل ابومسلم مشهد- انتظار بجنورد– ساعت 14:15- ورزشگاه تختی مشهد
هفته سوم جمعه 8 بهمن 95
خوشه طلایی ثنا ساوه –شهرداری کامیاران – ساعت 14- ورزشگاه چمران ساوه
اتحاد ساری – شهدای رزکان کرج – ساعت 14- ورزشگاه متقی  ساری
پیام مقاومت ساری – مقاومت تهران– ساعت 14- ورزشگاه صنایع چوب ساری
چوکا تالش-ملی پوشان تبریز – ساعت 14- ورزشگاه پوریای ولی تالش
آلومینیوم ابسگون تهران- صنعت ساری– ساعت 14- ورزشگاه هویزه تهران
استقلال جوان گلستان-شهدای بابلسر– ساعت 14- ورزشگاه آزادی گرگان
شهدای ماکران میاندرود- بهمن سبز البرز– ساعت 14- ورزشگاه شهدای ماکران میاندرود
امید حسن آباد- انتظار بجنورد– ساعت 14- ورزشگاه شهرداری حسن آباد
شنبه  9 بهمن 95
پرسپولیس مشهد- نسل ابومسلم مشهد– ساعت 14- ورزشگاه تختی  مشهد
استقلال نوین بجنورد- اسپیدار تهران– ساعت 14- ورزشگاه 19مهر بجنورد
ملی حفاری اهواز- پاراگ تهران– ساعت 14- ورزشگاه اختصاصی اهواز
شاهین پارس تهران- زاگرس چهارمحال – ساعت 14- ورزشگاه کشوری تهران
مس نوین کرمان –  برق شیراز – ساعت 14- ورزشگاه سلیمی کیا کرمان
پرسپولیس گناوه- پیروزی برازجان – ساعت 14- ورزشگاه شهید سراجی گناوه
شهرداری فیروز اباد- شهرداری بم– ساعت 14- ورزشگاه تختی فیروز اباد
هفته چهارم پنجشنبه14بهمن95
مقاومت تهران-  خوشه طلایی ثنا ساوه– ساعت 14- ورزشگاه 5 آذر تهران
شهرداری کامیاران – اتحاد ساری– ساعت 14- ورزشگاه آزادی کامیاران
شهدای رزکان کرج –  آلومینیوم ابسگون تهران– ساعت 14- ورزشگاه انقلاب کرج
صنعت ساری –چوکا تالش– ساعت 14- ورزشگاه شهدا ساری
ملی پوشان تبریز- پیام مقاومت ساری– ساعت 14- ورزشگاه مرزداران تبریز
انتظار بجنورد-استقلال جوان گلستان – ساعت 14:15- ورزشگاه 19مهر بجنورد
شهدا بابلسر-  شهدای ماکران میاندرود– ساعت 14:15- ورزشگاه شهید علیزاده  بابلسر
بهمن سبز البرز- استقلال نوین بجنورد– ساعت 14:15- ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد
اسپیدار تهران- پرسپولیس مشهد– ساعت 14:15- ورزشگاه یاس باقر شهر
نسل ابومسلم مشهد- امید حسن  اباد– ساعت 14:15- ورزشگاه تختی مشهد
برق شیراز – ملی حفاری اهواز – ساعت 14- ورزشگاه دستغیب شیراز
جمعه 15بهمن95
پاراگ تهران- شاهین پارس تهران– ساعت 14- ورزشگاه کشوری تهران
زاگرس چهارمحال – شهرداری فیروزآباد– ساعت 14- ورزشگاه انقلاب شهرکرد
شهرداری بم- پرسپولیس گناوه – ساعت 14- ورزشگاه فجربم
پیروزی برازجان –  مس نوین کرمان– ساعت 14- ورزشگاه تختی برازجان
هفته پنجم سه شنبه19بهمن95
چوکا تالش- شهدای رزکان کرج– ساعت 14- ورزشگاه پوریای ولی تالش
آلومینیوم ابسگون تهران- اتحاد ساری– ساعت 14- ورزشگاه هویزه تهران
شهرداری کامیاران –  مقاومت تهران– ساعت 14- ورزشگاه آزادی کامیاران
خوشه طلایی ثنا ساوه – ملی پوشان تبریز– ساعت 14- ورزشگاه چمران ساوه
پیام مقاومت ساری – صنعت ساری– ساعت 14- ورزشگاه صنایع چوب ساری
پرسپولیس مشهد- بهمن سبز البرز– ساعت 14:15- ورزشگاه تختی  مشهد
استقلال نوین بجنورد- شهدای ماکران میاندرود– ساعت 14:15- ورزشگاه 19مهر بجنورد
شهدا بابلسر-  انتظار بجنورد– ساعت 14:15- ورزشگاه شهید علیزاده  بابلسر
استقلال جوان گلستان- نسل ابومسلم مشهد – ساعت 14:15- ورزشگاه آزادی گرگان
امید حسن آباد-  اسپیدار تهران – ساعت 14:15- ورزشگاه شهرداری حسن آباد
چهارشنبه20بهمن95
پرسپولیس گناوه-  زاگرس چهارمحال– ساعت 14- ورزشگاه شهید سراجی گناوه
شهرداری فیروز اباد-  شاهین پارس تهران– ساعت 14- ورزشگاه تختی فیروز اباد
پاراگ تهران-  برق شیراز– ساعت 14- ورزشگاه کشوری تهران
ملی حفاری اهواز-  پیروزی برازجان – ساعت 14- ورزشگاه اختصاصی اهواز
مس نوین کرمان –  شهرداری بم– ساعت 14- ورزشگاه سلیمی کیا کرمان
هفته ششم یکشنبه24بهمن95
آلومینیوم ابسگون تهران- شهرداری کامیاران– ساعت 14- ورزشگاه هویزه تهران
صنعت ساری – خوشه طلایی ثنا ساوه– ساعت 14- ورزشگاه شهدا ساری
ملی پوشان تبریز- مقاومت تهران– ساعت 14- ورزشگاه مرزداران تبریز
اتحاد ساری –  چوکا تالش– ساعت 14- ورزشگاه متقی ساری
شهدای رزکان کرج –  پیام مقاومت ساری– ساعت 14- ورزشگاه انقلاب کرج
استقلال نوین بجنورد- شهدای بابلسر– ساعت 14:15- ورزشگاه 19مهر بجنورد
اسپیدار تهران- استقلال جوان گلستان– ساعت 14:15- ورزشگاه یاس باقرشهر
نسل ابومسلم مشهد- انتظار بجنورد– ساعت 14:15- ورزشگاه تختی مشهد
شهدای ماکران میاندرود-  پرسپولیس مشهد – ساعت 14:15- ورزشگاه شهدای ماکران میاندرود
بهمن سبز البرز-  امید حسن  اباد– ساعت 14:15- ورزشگاه متعاقبا  اعلام می گردد.
دوشنبه25بهمن95
شهرداری فیروز اباد-  پاراگ تهران– ساعت 14- ورزشگاه تختی فیروز اباد
شهرداری بم- ملی حفاری اهواز– ساعت 14- ورزشگاه فجر بم
پیروزی برازجان –  برق شیراز– ساعت 14- ورزشگاه تختی برازجان
شاهین پارس تهران-  پرسپولیس گناوه– ساعت 14- ورزشگاه کشوری تهران
زاگرس چهارمحال-  مس نوین کرمان – ساعت 14- ورزشگاه انقلاب شهرکرد
 

اهم رویدادهای فوتبالی استان و کشور در آئینه رسانه ها

اداره کل ورزش و جوانان


هیئت فوتبال استان


رویدادهای ورزشی کشور