پایگاه اطلاع رسانی رسمی باشگاه فرهنگی ورزشی ابومسلم خراسان

برنامه هفته هفتم تا دوازدهم لیگ دسته سوم ‏

به گزارش "دی اسپورت" و به نقل از سازمان لیگ، برنامه مسابقات هفته هفتم تا دوازدهم مرحله دوم لیگ دسته سوم فصل 96-95 به شرح ‏زیر است:‏
لازم به ذکر است: زمان نیم فصل نقل و انتقالات مسابقات مرحله دوم لیگ دسته سوم از تاریخ 22 اسفند 95 آغاز می شود و 16 ‏فرودین 96 ادامه خواهد داشت. ‏

هفته ششم یکشنبه24بهمن95
نسل ابومسلم مشهد 0 - 0 انتظار بجنورد– ساعت 14:15- ورزشگاه تختی مشهد 


هفته هفتم ، سه شنبه3اسفند95‏
شهدا بابلسر-   نسل ابومسلم مشهد‏ 2 – 2 ساعت ‏14:30‏ - ورزشگاه ‏شهیدعلیزاده ‏بابلسر ‏

هفته هشتم دوشنبه9 اسفند 95‏
اسپیدار تهران 1 -  1 نسل ابومسلم مشهد ‏– ساعت ‏14:30‏ - ورزشگاه ‏عطرسیب باقرشهرشنبه 14 اسفند 95‏  ‏ دیدارمعوقه ازهفته ‏چهارم
نسل ابومسلم مشهد-امید حسن آباد – ساعت ‏14‏ - ورزشگاه تختی ‏مشهد


هفته نهم ، چهار‏شنبه 18 اسفند 95‏
نسل ابومسلم مشهد 1- 0 بهمن سبز البرز‏– ساعت ‏14:00‏ - ورزشگاه ‏تختی مشهد


هفته دهم ‏، دو شنبه 23 اسفند95
نسل ابومسلم مشهد 2 - 1 شهدای ماکران میاندرود ‏‏– ساعت ‏14‏ - ورزشگاه ‏ تختی مشهد

هفته یازدهم ، چهارشنبه 9فروردین96‏  ‏  ‏
استقلال نوین بجنورد 2 - 1 نسل ابومسلم ‏مشهد ‏‏‏– ساعت ‏15‏ - ورزشگاه ‏19مهر بجنورد

هفته دوازدهم ، سه شنبه15فروردین96‏
نسل ابومسلم مشهد 0 -1 پرسپولیس مشهد ‏‏‏– ساعت ‏15‏ - ورزشگاه ‏تختی مشهد
به گزارش "دی اسپورت" و به نقل از سازمان لیگ، برنامه مسابقات هفته هفتم تا دوازدهم مرحله دوم لیگ دسته سوم فصل 96-95 به شرح ‏زیر است:‏
لازم به ذکر است: زمان نیم فصل نقل و انتقالات مسابقات مرحله دوم لیگ دسته سوم از تاریخ 22 اسفند 95 آغاز می شود و 16 ‏فرودین 96 ادامه خواهد داشت. ‏
 

 

جمعه 29بهمن95‏  ‏ دیدارمعوقه ازهفته ‏چهارم
نسل ابومسلم مشهد-امید حسن آباد – ساعت ‏14‏ - ورزشگاه تختی ‏مشهد

هفته هفتم
سه شنبه3اسفند95‏
خوشه طلایی ثنا ساوه –  شهدای رزکان ‏کرج‏– ساعت ‏14‏ - ورزشگاه ‏چمران ساوه ‏
پیام مقاومت ساری – اتحاد ساری‏– ساعت ‏14‏ - ورزشگاه ‏صنایع چوب ساری ‏
چوکا تالش- آلومینیوم آبسگون‏– ساعت ‏14‏ - ورزشگاه ‏پوریای ولی تالش
شهرداری کامیاران –   ملی پوشان تبریز‏– ساعت ‏14‏ - ورزشگاه ‏ آزادی کامیاران
مقاومت تهران-   صنعت ساری‏– ساعت ‏14‏ - ورزشگاه ‏‏5 آذر تهران
استقلال جوان گلستان-  بهمن سبز البرز‏– ساعت ‏14:30‏ - ورزشگاه ‏آزادی گرگان ‏
امید حسن آباد-   شهدای ماکران ‏میاندرود ‏– ساعت ‏14:30‏ - ورزشگاه ‏شهرداری حسن ‏آباد
پرسپولیس مشهد- استقلال نوین بجنورد‏– ساعت ‏14:30‏ - ورزشگاه ‏تختی ‏مشهد
شهدا بابلسر-   نسل ابومسلم مشهد‏– ساعت ‏14:30‏ - ورزشگاه ‏شهیدعلیزاده ‏بابلسر ‏
انتظار بجنورد-  اسپیدار تهران‏– ساعت ‏14:30‏ - ورزشگاه ‏‏19مهربجنورد
برق شیراز  - شهرداری بم‏– ساعت ‏14‏ - ورزشگاه ‏دستغیب شیراز

چهارشنبه4اسفند‏‏95‏
ملی حفاری اهواز-   زاگرس چهارمحال  ‏‏– ساعت ‏14‏ - ورزشگاه ‏اختصاصی ملی ‏حفاری اهواز ‏
مس نوین کرمان –  شاهین پارس ‏تهران‏– ساعت ‏14‏ - ورزشگاه ‏سلیمی کیا کرمان
پرسپولیس گناوه-   شهرداری فیروز اباد ‏‏– ساعت ‏14‏ - ورزشگاه ‏شهید سراجی گناوه ‏
پاراگ تهران-   پرسپولیس برازجان‏ – ساعت ‏14‏ - ورزشگاه کشوری تهران

هفته هشتم
دوشنبه9 اسفند 95‏
چوکا تالش-  شهرداری کامیاران‏– ساعت ‏14‏ - ورزشگاه ‏ پوریای ولی  تالش
اتحاد ساری –   خوشه طلایی ثنا ساوه‏– ساعت ‏14‏ - ورزشگاه ‏ متقی  ساری
شهدای رزکان کرج –   مقاومت تهران‏– ساعت ‏14‏ - ورزشگاه ‏ انقلاب  کرج ‏
صنعت ساری –  ملی پوشان تبریز‏– ساعت ‏14‏ - ورزشگاه ‏ شهدا  ساری ‏
آلومینیوم ابسگون تهران-  پیام مقاومت ‏ساری‏– ساعت ‏14‏ - ورزشگاه ‏هویزه تهران
پرسپولیس مشهد-  شهدای بابلسر‏– ساعت ‏14:30‏ - ورزشگاه ‏تختی ‏مشهد
شهدای ماکران میاندرود-   استقلال جوان گلستان‏– ساعت ‏14:30‏ - ورزشگاه ‏شهدای ‏ماکران میاندرود
بهمن سبز البرز-   انتظار بجنورد‏– ساعت ‏14:30‏ - ورزشگاه ‏ سرداران شهید شمیران
اسپیدار تهران-  نسل ابومسلم مشهد ‏– ساعت ‏14:30‏ - ورزشگاه ‏عطرسیب باقرشهر
استقلال نوین بجنورد-  امید حسن اباد‏– ساعت ‏14:30‏ - ورزشگاه ‏19مهر بجنورد

سه ‏شنبه10اسفند95‏
پرسپولیس گناوه-    پاراگ تهران ‏– ساعت ‏14‏ - ورزشگاه ‏ شهید سراجی گناوه ‏
‏شاهین پارس تهران-   ملی حفاری اهواز ‏‏– ساعت ‏14‏ - ورزشگاه ‏کشوری تهران
زاگرس چهارمحال-   برق شیراز ‏– ساعت ‏14‏ - ورزشگاه ‏انقلاب شهرکرد
شهرداری بم-  پرسپولیس برازجان‏– ساعت ‏14‏ - ورزشگاه ‏فجر بم
شهرداری فیروز اباد-   مس نوین کرمان ‏– ساعت ‏14‏ - ورزشگاه ‏تختی فیروزاباد

هفته نهم
سه ‏شنبه17اسفند 95‏
ملی پوشان تبریز- شهدای رزکان کرج‏– ساعت ‏14:30‏ - ورزشگاه مرزداران تبریز
مقاومت تهران-  اتحاد ساری‏– ساعت ‏14:30‏ - ورزشگاه  ‏5 آذر تهران
خوشه طلایی ثنا ساوه – آلومینیوم ‏آبسگون‏– ساعت ‏14:30‏ - ورزشگاه چمران ساوه ‏
پیام مقاومت ساری – چوکا تالش‏– ساعت ‏14:30‏ - ورزشگاه ‏صنایع چوب ساری ‏
شهرداری کامیاران – صنعت ساری‏– ساعت ‏14:30‏ - ورزشگاه ‏آزادی کامیاران
نسل ابومسلم مشهد- بهمن سبز البرز‏– ساعت ‏14:30‏ - ورزشگاه ‏تختی مشهد
انتظار بجنورد- شهدای ماکران میاندرود‏– ساعت ‏14:30‏ - ورزشگاه ‏‏19مهربجنورد
استقلال جوان گلستان-  استقلال نوین ‏بجنورد‏– ساعت ‏14:30‏ - ورزشگاه ‏آزادی گرگان ‏
امید حسن آباد- پرسپولیس مشهد ‏‏– ساعت ‏14:30‏ - ورزشگاه ‏شهرداری حسن ‏آباد
شهدا بابلسر- اسپیدار تهران‏– ساعت ‏14:30‏ - ورزشگاه ‏شهید علیزاده ‏بابلسر ‏

چهارشنبه 18اسفند ‏‏95‏
پرسپولیس برازجان- زاگرس چهارمحال‏– ساعت ‏14‏ - ورزشگاه ‏ تختی برازجان
برق شیراز- شاهین پارس تهران‏– ساعت ‏14‏ - ورزشگاه ‏ دستغیب شیراز
ملی حفاری اهواز- شهرداری فیروز اباد‏– ساعت ‏14‏ - ورزشگاه ‏اختصاصی ملی ‏حفاری اهواز ‏
مس نوین کرمان –  پرسپولیس گناوه ‏– ساعت ‏14‏ - ورزشگاه ‏سلیمی کیا کرمان
پاراگ تهران - شهرداری بم ‏‏– ساعت ‏14‏ - ورزشگاه ‏ کشوری تهران

هفته دهم ‏
سه شنبه24اسفند95

شهرداری کامیاران –  پیام مقاومت ‏ساری‏– ساعت ‏14:30‏ - ورزشگاه  آزادی کامیاران
خوشه طلایی ثنا ساوه – چوکا تالش ‏– ساعت ‏14:30‏ - ورزشگاه ‏چمران ساوه ‏
مقاومت تهران- آلومینیوم آبسگون ‏– ساعت ‏14:30‏ - ورزشگاه  ‏5 آذر تهران
ملی پوشان تبریز-  اتحاد ساری‏– ساعت ‏14:30‏ - ورزشگاه ‏مرزداران تبریز
صنعت ساری- شهدای رزکان کرج‏– ساعت ‏14:30‏ - ورزشگاه شهدا ساری
شهدا بابلسر- امید حسن آباد‏‏– ساعت ‏14‏ - ورزشگاه ‏شهید علیزاده ‏بابلسر ‏
استقلال جوان گلستان- پرسپولیس ‏مشهد‏‏‏– ساعت ‏14‏ - ورزشگاه ‏آزادی گرگان ‏
انتظار بجنورد- استقلال نوین بجنورد‏‏– ساعت ‏14‏ - ورزشگاه ‏19مهر بجنورد
نسل ابومسلم مشهد- شهدای ماکران میاندرود ‏‏– ساعت ‏14‏ - ورزشگاه ‏ تختی مشهد
اسپیدار تهران- بهمن سبز البرز‏‏– ساعت ‏14‏ - ورزشگاه ‏عطرسیب باقرشهر

چهارشنبه 25اسفند95‏
پاراگ تهران- مس نوین کرمان‏‏– ساعت ‏14‏ - ورزشگاه ‏کشوری تهران
ملی حفاری اهواز- پرسپولیس گناوه ‏‏– ساعت ‏14‏ - ورزشگاه ‏اختصاصی ملی ‏حفاری اهواز ‏
برق شیراز- شهرداری فیروز اباد ‏‏– ساعت ‏14:30‏ - ورزشگاه ‏دستغیب شیراز
پرسپولیس برازجان- شاهین پارس تهران‏– ساعت ‏14:30‏ - ورزشگاه ‏تختی برازجان
شهرداری بم- زاگرس چهارمحال ‏‏– ساعت ‏14:30‏ - ورزشگاه ‏فجربم کرمان

هفته یازدهم
چهارشنبه 9فروردین96‏  ‏  ‏
شهدای رزکان کرج –شهرداری کامیاران‏‏– ساعت ‏15:15‏ - ورزشگاه ‏انقلاب کرج ‏
اتحاد ساری - صنعت ساری‏‏– ساعت ‏15:15‏ - ورزشگاه ‏ متقی ساری
آلومینیوم آبسگون– ملی پوشان تبریز‏‏– ساعت ‏15:15‏ - ورزشگاه ‏هویزه تهران
چوکا تالش-  مقاومت تهران‏‏– ساعت ‏15:15‏ - ورزشگاه ‏پوریای ولی تالش
پیام مقاومت ساری – خوشه طلایی ثنا ‏ساوه ‏‏‏– ساعت ‏15:15‏ - ورزشگاه ‏صنایع چوب ساری ‏
بهمن سبز البرز-  شهدا بابلسر‏‏– ساعت ‏15‏ - ورزشگاه ‏ سرداران شهید شمیران
شهدای ماکران میاندرود- اسپیدار تهران ‏‏‏– ساعت ‏15‏ - ورزشگاه ‏ شهدای ‏ماکران میاندرود
استقلال نوین بجنورد- نسل ابومسلم ‏مشهد ‏‏‏– ساعت ‏15‏ - ورزشگاه ‏19مهر بجنورد
پرسپولیس مشهد-  انتظار بجنورد‏‏– ساعت ‏15‏ - ورزشگاه تختی ‏ مشهد
امید حسن آباد- استقلال جوان گلستان‏‏– ساعت ‏15‏ - ورزشگاه ‏شهرداری حسن ‏آباد

پنجشنبه10فروردین96‏
زاگرس چهارمحال- پاراگ تهران‏‏– ساعت ‏15‏ - ورزشگاه ‏انقلاب شهرکرد
شاهین پارس تهران- شهرداری بم ‏‏‏– ساعت ‏15‏ - ورزشگاه ‏ کشوری تهران
شهرداری فیروز اباد- پرسپولیس برازجان ‏‏‏– ساعت ‏15‏ - ورزشگاه ‏ تختی فیروز‏اباد
پرسپولیس گناوه- برق شیراز ‏‏‏– ساعت ‏15‏ - ورزشگاه ‏ شهید سراجی گناوه ‏
مس نوین کرمان –  ملی حفاری اهواز ‏‏‏– ساعت ‏15‏ - ورزشگاه ‏سلیمی کیا کرمان

هفته دوازدهم
سه شنبه15فروردین96‏
شهرداری کامیاران – خوشه طلایی ثنا ‏ساوه‏‏– ساعت ‏15:15‏ - ورزشگاه آزادی کامیاران
شهدای رزکان کرج  – اتحاد ساری‏‏– ساعت ‏15:15‏ - ورزشگاه ‏انقلاب کرج ‏
مقاومت تهران- پیام مقاومت ساری‏‏– ساعت ‏15:15‏ - ورزشگاه 5 آذر تهران
ملی پوشان تبریز- چوکا تالش ‏‏‏– ساعت ‏15:15‏ - ورزشگاه ‏مرزداران تبریز
صنعت ساری- آلومینیوم آبسگون ‏‏‏– ساعت ‏15:15‏ - ورزشگاه ‏شهدا ساری
شهدا بابلسر- استقلال جوان گلستان ‏‏– ساعت ‏15:15‏ - ورزشگاه شهید علیزاده ‏ بابلسر ‏
بهمن سبز البرز- شهدای ماکران ‏میاندرود ‏‏– ساعت ‏15:15‏ - ورزشگاه سرداران شهید شمیران
اسپیدار تهران-  استقلال نوین بجنورد ‏‏– ساعت ‏15‏ - ورزشگاه ‏عطرسیب باقرشهر

چهارشنبه 16 فروردین96‏
انتظار بجنورد- امید حسن آباد ‏‏‏– ساعت ‏15‏ - ورزشگاه ‏19مهر بجنورد
نسل ابومسلم مشهد- پرسپولیس مشهد ‏‏‏– ساعت ‏15‏ - ورزشگاه ‏تختی مشهد
پاراگ تهران- ملی حفاری اهواز ‏‏‏– ساعت ‏15‏ - ورزشگاه ‏کشوری تهران
زاگرس چهارمحال - شاهین پارس تهران‏‏– ساعت ‏15‏ - ورزشگاه ‏انقلاب شهرکرد
برق شیراز - مس نوین کرمان ‏‏‏– ساعت ‏15‏ - ورزشگاه ‏دستغیب شیراز
پرسپولیس برازجان- پرسپولیس گناوه ‏‏– ساعت ‏15‏ - ورزشگاه ‏تختی برازجان
شهرداری بم-  شهرداری فیروز اباد ‏‏– ساعت ‏15‏ - ورزشگاه ‏فجربم کرمان

اهم رویدادهای فوتبالی استان و کشور در آئینه رسانه ها

اداره کل ورزش و جوانان


هیئت فوتبال استان


رویدادهای ورزشی کشور