پایگاه اطلاع رسانی رسمی باشگاه فرهنگی ورزشی ابومسلم خراسان

برنامه سه هفته پایانی لیگ دسته سوم

  • 12:09 ب.ظ
به گزارش "دی اسپورت " و به نقل از  روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، کمیته مسابقات برنامه هفته های شانزدهم، هفدهم و هجدهم لیگ دسته سوم ‏کشور فصل 96-95 را اعلام کرد. شایان ذکر است که دو هفته پایانی مسابقات( هفته هفدهم و هجدهم ) به صورت همزمان ‏برگزار می شود.‏

هفته شانزدهم ، جمعه 8 اردیبهشت 96‏

نسل ابومسلم مشهد- شهدا بابلسر ساعت 16 ورزشگاه تختی مشهد
 

هفته هفدهم ‏ ، چهارشنبه 13 اردیبهشت 96‏

نسل ابومسلم مشهد-  اسپیدار تهران  ساعت 16:15   ورزشگاه  تختی مشهد


هفته هجدهم ‏، سه شنبه 19 اردیبهشت 96‏

بهمن سبز البرز- نسل ابومسلم  ساعت  16:45   ورزشگاه  ‏ هرندی تهران ‏

هفته شانزدهم

پنجشنبه 7 اردیبهشت 96‏

آلومینیوم آبسگون- چوکا تالش ساعت 16 ورزشگاه هویزه تهران

ملی پوشان تبریز- شهرداری کامیاران ساعت 16 ورزشگاه پارک صنعت تبریز

شهدای رزکان کرج- خوشه طلایی ثنا ساوه ساعت 16 ورزشگاه انقلاب کرج

اتحاد ساری- پیام مقاومت ساری ساعت 16 ورزشگاه ورزشگاه متقی ساری

صنعت ساری- مقاومت تهران ساعت 16 ورزشگاه شهدا ساری

بهمن سبز البرز- استقلال جوان گلستان ساعت 16 ورزشگاه عطرسیب باقرشهر

شهدای ماکران میاندرود- امید حسن آباد ساعت 16 ورزشگاه شهدا ماکران میاندرود

جمعه 8 اردیبهشت 96‏

استقلال نوین بجنورد- پرسپولیس مشهد ساعت 16 ورزشگاه19 مهر بجنورد

نسل ابومسلم مشهد- شهدا بابلسر ساعت 16 ورزشگاه تختی مشهد

اسپیدارتهران- انتظار بجنورد ساعت 16 ورزشگاه عطر سیب باقرشهر

شهرداری فیروز آباد- پرسپولیس گناوه ساعت 16:30  ورزشگاه  فیروز آباد فارس

زاگرس چهارمحال – ملی حفار اهواز ساعت 16:30  ورزشگاه  ‏انقلاب شهرکرد

شهرداری بم- برق شیراز ساعت 16:30  ورزشگاه  ‏ فجر بم

شاهین پارس تهران – مس نوین کرمان ساعت 16:30  ورزشگاه  ‏سرداران شمیران

پیروزی برازجان- پاراگ تهران ساعت 16:30  ورزشگاه  ‏ تختی برازجان

 

هفته هفدهم ‏

چهارشنبه 13 اردیبهشت 96‏

پیام مقاومت ساری- آلومینیوم آبسگون ساعت 16:00  ورزشگاه  ‏شهدای سیمرغ مازندران

شهرداری کامیاران – چوکا تالش ساعت 16:00  ورزشگاه آزادی کامیاران

مقاومت تهران- شهدای رزکان کرج ساعت 16:00  ورزشگاه 5 آذر تهران

ملی پوشان تبریز- صنعت ساری ساعت 16:00  ورزشگاه پارک صنعت تبریز

خوشه طلایی ثنا ساوه – اتحاد ساری ساعت 16:00  ورزشگاه چمران ساوه

شهدا بابلسر- پرسپولیس مشهد  ساعت 16:15   ورزشگاه شهید علیزاده بابلسر

استقلال جوان گلستان- شهدا ماکران میاندورود ساعت 16:15   ورزشگاه  آزادی گرگان

انتظار بجنورد- بهمن سبز البرز ساعت 16:15   ورزشگاه19 مهر بجنورد

نسل ابومسلم مشهد-  اسپیدار تهران  ساعت 16:15   ورزشگاه  تختی مشهد

امید حسن آباد- استتقلال نوین بجنورد ساعت 16:15   ورزشگاه  ‏شهرداری حسن آباد

ملی حفاری اهواز- شاهین پارس تهران ساعت 16:30    ورزشگاه  ‏اختصاصی ملی حفاری اهواز

مس نوین کرمان- شهرداری فیروز آباد ساعت 16:30    ورزشگاه سلیمی کیا کرمان

پیروزی برازجان- شهرداری بم ساعت 16:30    ورزشگاه تختی برازجان

برق شیراز- زاگرس چهارمحال ساعت 16:30    ورزشگاه دستغیب شیراز

پاراگ تهران – پرسپولیس گناوه ساعت 16:30    ورزشگاه کشوری تهران

 

هفته هجدهم ‏

سه شنبه 19 اردیبهشت 96‏

صنعت ساری- شهرداری کامیاران ساعت  16:45   ورزشگاه شهدا ساری

چوکا تالش- پیام مقاومت ساری  ساعت  16:45   ورزشگاه  پوریای ولی تالش

اتحاد ساری- مقاومت تهران ساعت  16:45   ورزشگاه  ‏متقی ساری

آلومینیوم آبسگون- خوشه طلایی ثنا ساوه ساعت  16:45   ورزشگاه  ‏هویزه تهران

شهدای رزکان کرج- ملی پوشان تبریز ساعت  16:45   ورزشگاه  ‏انقلاب کرج

بهمن سبز البرز- نسل ابومسلم  ساعت  16:45   ورزشگاه  ‏ هرندی تهران ‏

شهدای ماکران میاندورود- انتظار بجنورد ساعت  16:45   ورزشگاه  ‏شهدا ماکران میاندورود

استقلال نوین بجنورد- استقلال جوان گلستان ساعت  16:45   ورزشگاه  ‏19 مهر بجنورد

پرسپولیس مشهد- امید حسن آباد ساعت  16:45   ورزشگاه  ‏تختی مشهد

اسپیدار تهران- شهدا بابلسر ساعت  16:45   ورزشگاه  ‏عطر سیب باقرشهر

شهرداری فیرو آباد- ملی حفاری اهواز ساعت  16:45   ورزشگاه  ‏تختی فیروز آباد

شاهین پارس تهران- برق شیراز ساعت  16:45   ورزشگاه  ‏ سرداران شمیران

شهرداری بم- پاراگ تهران ساعت  16:45   ورزشگاه  ‏فجر بم

پرسپولیس گناوه- مس نوین کرمان ساعت  16:45   ورزشگاه  ‏شهید سراجی گناوه

زاگرس چهارمحال_ پیروزی برازجان ساعت  16:45   ورزشگاه  ‏ انقلاب شهرکرد

اهم رویدادهای فوتبالی استان و کشور در آئینه رسانه ها

اداره کل ورزش و جوانان


هیئت فوتبال استان


رویدادهای ورزشی کشور